Skip to main content
Deze pagina gebruikt cookies.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder Instellingen. Via de knop “Instellingen” kan u uw toestemming voor het gebruik van cookies aanpassen. Instellingen

Meer weten

PRIVACY POLICY BMW DEALER.

Inleiding

Dit privacybericht is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door
De Schepper nv, Prins Boudewijnlaan 53 – 9100 Sint Niklaas, KBO: 0418 944 087|LS|: (hierna “De Schepper nv” of “wij”, “ons”, of “onze”)
Wij zijn een onafhankelijk bedrijf en wij maken geen deel uit van de BMW Group. De privacy policies van leden van de BMW Group vindt u op hun websites.

De basisprincipes van dit beleid zijn gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze Privacy Policy, moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals contactgegevens, persoonlijke informatie, identificatiegegevens, klantgeschiedenis, gegevens m.b.t het gebruik van het voertuig, financiële gegevens, ConnectedDrive gegevens (indien van toepassing), en gegevens van websites, sociale media, en apps..


We verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen (bv. onderhoud en herstellingen), en om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten. We verwerken uw persoonsgegevens ook om u gepaste marketingcommunicatie aan te bieden die op efficiënte en gebruiksvriendelijke wijze beantwoordt aan uw behoeften. In die gevallen verwerken we uw gegevens na ontvangst van uw voorafgaande toestemming, die u op elk ogenblik kunt intrekken met effect voor de toekomst. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van afgewogen belangen zoals ons belang om u aanverwante producten en diensten aan te bieden en om een zo goed mogelijke relatie met onze klanten te behouden.


We delen uw gegevens uw persoonsgegevens met BMW AG, BMW Belgium Luxembourg NV/SA (“BMW Group Belux”), BMW Financial Services Belgium NV/SA, of andere derde partijen indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, of wanneer we uw data delen:
• Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheidsvereisten;
• Om u ondersteuning te kunnen bieden, en in het bijzonder klantenondersteuning;
• Om offerteaanvragen te kunnen opmaken, of om een contract af te sluiten met BMW Financial Services Belgium NV/SA of in het kader van het contractbeheer;
• Om onze contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren;
• Om technische of andere problemen aangaande een aankoop, dienst, of herstelling van een voertuig van of bij ons op te lossen.
Wij, BMW Group Belux, en BMW AG doen een beroep op een aantal dienstverleners om ons te helpen bij de levering van de opgegeven diensten en gebruiken. BMW AG stelt voor de meeste van deze gebruiken IT- en opslagdiensten ter beschikking van de verwerkingsverantwoordelijken en bewaart daarom de meerderheid van uw hiervoor vermelde gegevens in naam van de verwerkingsverantwoordelijken. Andere verwerkers die ons bijstaan, leveren IT-infrastructuur, IT-onderhoud en IT-diensten, alsook apps en digitale oplossingen. We worden ook bijgestaan door marketingbureaus en creatieve agentschappen voor klantenbeheer, marketing en evenementen.
Wanneer wij persoonsgegevens delen of wanneer wij een beroep doen op dienstverleners, worden er overeenkomsten met passende maatregelen en waarborgen afgesloten voor het verwerken en delen van gegevens


Wij houden uw informatie maar zolang bij als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden. Onze retentieperiodes zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel geanonimiseerd of vernietigd.


U kunt altijd vragen om te zien welke gegevens we verwerken, om ze te laten verbeteren, verwijderen of exporteren, om verzet aan te tekenen tegen de verwerking of om de verwerking te beperken. Bij de uitoefening van deze rechten gelden bepaalde vrijstellingen om het publiek belang veilig te stellen. Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, met effect voor de toekomst. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord of vindt dat we uw persoonsgegevens niet verwerken in overeenstemming met de wet kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, of met betrekking tot dit privacybeleid, of indien u uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, gelieve ons dan te contacteren:


U kan ons contacteren:
De Schepper nv – Prins Boudewijnlaan 53 te 9100 Sint Niklaas - info@deschepper.net.bmw.be – 03/7660006

Raadpleeg het privacybeleid, elke vraag tot toestemming, of elk ander privacybericht dat we ter beschikking stellen voor meer informatie.

Reserveer een proefrit.

Reserveer een proefrit.

Reserveer hier
alt

Sales afspraak.

Maak een afspraak
BMW afspraak

Service afspraak.

Maak een afspraak
BMW contact

Volg onze nieuwtjes.

Bekijk ze hier
Top